Find the meaning of Igbo names

Ngwu

/Ngwu/

Gender: m

A deity in certain Igbo communities in Enugu and Anambra states, Nigeria. Bears similarities with Ogwugwu.

Referenced in names like Ifengwu, Okongwu